Đứng ở ngươi trước mặt chính là: Uy danh lan xa UCLA sử thi truyền kỳ, 08 giới Trạng Nguyên đại đứng đầu chung kết giả, khăn đặc lai lợi bóng đè, thiết huyết giáo phái góp lại giả, khủng bố Nicks quan chỉ huy, màu đỏ trâu đực truyền kỳ lĩnh quân người, căm ghét sáng tạo giả, 《 World of Warcraft 》 trung thực người chơi, Hollywood nữ minh tinh đại chúng tình nhân, hắc mạn ba thân mật đồng bọn…… Tàn bạo thống trị NBA dài đến mười mấy năm đeo đao cấm vệ.

Snoopy.

AKA công tước cẩu!

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.