Bạn đang đọc Đào Vận Y Thánh thể loại tiên hiệp được sáng tác bởi Tiểu Sinh Bất Tài trên web đọc truyện online. Được update sư tầm từ nhiều nguồn mỗi ngày.

Giới thiệu truyện Đào Vận Y Thánh

Truyện hiện tị đã tạm ngưng.

Nông thôn thiếu niên Lý tiểu sinh ngẫu nhiên đến long châu, xem hắn như thế nào mặt rồng đại duyệt, lâm hạnh hậu cung giai lệ ba ngàn.

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.