Truyện Đạo Tâm Chủng Ma Full là bộ truyện hay ph2u hợp vs bạn thích truyện main bá – nhiều map. Giải trí khá oke.

Do truyện hơn 1k1 chương đầu có khoảng 20 vợ thì đều là phân thân của vợ kiếp trước, lúc gặp lại thì tất cả hợp thành 1 nha nên mình cho vào thể loại truyện tiên hiệp nhiều vợ

Hắn là công tử của vương hầu thế gia nhưng thiên phú luyện võ quá kém, chỉ có thể bỏ võ theo văn lại bị chính em mình hại, đánh rơi xuống biển. Được Ma Tôn truyền thừa công pháp tuyệt thế, cùng bí quyết tán gái phong phú. Ma Tôn dùng chính bản thân mình làm đỉnh lô vì hắn ngưng tụ ra ma chủng, tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp, Thất Tình Lục Dục đại pháp cùng Chiến Thiên Đấu Địa đại pháp.

Người có ba hồn bảy phách chưởng quản tất cả tâm tình cùng dục vọng, cho nên muốn tu luyện Thất Tình Lục Dục đại pháp này đầu tiên chính là đem ba hồn bảy phách đánh nát, hóa thành mười ba ma đầu Thất Tình Lục Dục. Chỉ cần thành công, như vậy về sau mười ba ma đầu Thất Tình Lục Dục này có thể không ngừng thôn phệ các loại tâm tình cùng dục vọng của người tu luyện để lớn mạnh chính mình.

Cùng với Chiến Thiên Đấu Địa đại pháp rèn thân luyện thể, hắn dùng tư chất kinh tài tuyệt diễm tung hoành thiên hạ, thành tựu bá chủ Chí Tôn Đạo Ma!

HỆ THỐNG TU LUYỆN
1. Hậu thiên
+ Luyện lực: (9 giai)
+ Luyện cân: (9 giai)
+ Luyện cốt: (9 giai)
+ Luyện tủy: (9 giai)
+ Luyện huyết: (9 giai)
+ Hậu thiên đỉnh phong
2. Tiên thiên
+ Luyện tinh hóa khí: (9 giai)
+ Luyện khí hóa thần: (9 giai)
+ Luyện thần phản hư: (9 giai)
+ Luyện hư hợp đạo: (9 giai)
3. Thái Ất Tán tiên chân thân (36 -> 1 phẩm)
4. Thái Ất Chân tiên (36 -> 1 phẩm)
5. Thái Ất Kim tiên
6. Đại La Chân tiên
7. Đại La Kim Tiên
8. Cửu Thiên Huyền Tiên
9. La Thiên Thượng Tiên
10. Thánh Hoàng
11. Thần Đồ
12. Thần Sĩ
13. Thần Sư
14. Thần Tông
15. Thần Tôn
16. Thần Vương
17. Thần Quân
18. Thần Đế
19. Thần Thánh
20. Thánh Đồ: (9 giai)
21. Thánh Sĩ
22. Thánh Sư
23. Thánh Tông
24. Thánh Tôn
25. Thánh Vương
26. Thánh Quân
27. Thánh Đế
28. Thánh Tổ
+ Sơ thánh: 13 trọng
+ Đại thánh: 13 trọng
• Cổ thánh: 13 trọng
• Tổ thánh: 13 trọng
29. Thân thể cảnh
• Luyện lực
• Cương nhu
• Thần lực
• Nội tráng
• Thông thiên
30. Bổ nguyên cảnh: 9 tầng
31. Truyền kỳ cảnh
32. Sử thi cảnh
33. Thần thoại cảnh
34. Vĩnh hằng cảnh
35. Đạo tổ cảnh

– Tags: Đạo Tâm Chủng Ma full, Đạo Tâm Chủng Ma tangthuvien

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,388
  1,954,091
  11,181,128
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.