Kỳ dị Thiên đạo, dị thường Tiên Phật, là thật? Là giả? Lâm vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.

Nhưng khiến hắn không cách nào phân biệt không chỉ chẳng qua là những thứ này. Còn có chính hắn, hắn bệnh, bệnh rất nặng.

Mới nhất
1 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,181
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.