Thể loại: Cổ đại, xuyên không, Điền văn, sủng, 1vs1…
Độ dài: 146 chương + 1 ngoại truyện
Convert: Tamquay ( Tàng Thư Viện – Link )
Edit: Hắc Phượng Hoàng, Thiên Vi
Nhân vật chính: Lâm Thanh Uyển, Dương Thiết Trụ ┃ phối hợp diễn: Dương Thiết Xuyên, Dương Thiết Căn, Diêu thị, Vương thị, Hà thị, Dương thị và một số nhân vật khác.

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,181
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.