Dịch giả: vohansat

Đây là 1 truyện chắc nằm giữa sắc hiệp và dâm hiệp ở TQ, những cảnh nóng diễn ra ít, nhưng đủ độ nặng.

Thể loại: nhân thê (tức là quan hệ với người phụ nữ đã có chồng), NTR, điều giáo (tức là huấn luyện tìиɦ ɖu͙ƈ)

Mình dịch vì rất thích truyện này. Truyện có 2 phần (tác giả không sáng tác thêm).

Mới nhất
1 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,123
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.