Cực phẩm Tiên Tôn quay về đô thị, các loại diễm ngộ theo nhau mà đến.

Si tình bạn gái, băng sơn mỹ nữ tổng tài, lãnh diễm giáo hoa, đáng yêu nhà bên loli, tuyệt mỹ nữ binh vương…

Thả xem lục thiên dương như thế nào dẫm tẫn thiên hạ thù địch, ôm tẫn quốc sắc thiên hương, lần thứ hai quân lâm hoàn vũ!

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.