Tấn Giang VIP2016-09-16 kết thúc

Ma tu đại năng chuyển thế, bổn tính toán đổi nghề đi tu tiên, trời xui đất khiến tiếp tục đi tu ma.

Tàn nhẫn độc ác hỉ nộ vô thường xà tinh bệnh nữ ma đầu x tu vô tình kiếm không đủ còn tu vô tình nói cao lãnh kiếm tu

1v1

Mới nhất
1 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.