“Sắc” tự trên đầu một cây đao, trần phong lại trở thành kia trảo đao đồ tể.

Đối mặt kia vô số oanh oanh yến yến đại mỹ nữ nhào vào trong ngực khi, vai chính đao bắt đầu không đủ dùng……

“Phi! Trong thành kịch bản thâm, ta phải về nông thôn.”

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.