Đây là một vị diện khác thế giới phát sinh sự tình, thế giới này bối cảnh lịch sử đại khái tương đương với Trung Quốc cổ đại Tống triều cùng Minh triều ở giữa, vị diện này cùng bản vị diện điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ nữ nhiều nam thiếu, nhiều nữ nhân tới trình độ nào nam nhân thiếu tới trình độ nào đâu? Triều Trần, cũng chính là cái này vị diện Đông Á đại lục đại nhất thống vương triều, đô thành Nam Kinh có gần tới một triệu nhân khẩu, chợ búa phồn người Hoa qua lại như mắc cửi những thứ này hình dung từ đều không nhắc, liền nói ngươi ở nơi này trong Nam Kinh ra một cái môn chuyển nửa ngày, có thể nhìn thấy mười mấy con trai thế là tốt rồi ……

Mới nhất

There is no chapter

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.