Ta địch nhân chỉ có hai loại, một loại là quỳ, một loại là nằm.

Bằng hữu của ta cũng chỉ có hai loại, một loại ngủ quá, một loại không nghĩ ngủ.

Ta kêu cao chính dương, hoang dã trong thế giới, nhất bá đạo nhất tùy hứng cái kia.

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.